Projekt reformy systemu edukacji

Zaloguj

Projekt reformy systemu edukacji

Piątek , 18 listopada  2016 

Na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczamy materiały informacyjne dotyczące reformy systemu edukacji.

Mapa drogowa reformy edukacji - Dobra Szkoła

Szkoła po zmianie - plakat

Broszura informacyjna